Önümler

 • 8 aýak gönüburçly nahar bufeti dükany öý buklama stollary

  8 aýak gönüburçly nahar bufeti dükany öý buklama stollary

  “BenBest” banket we toý dabaralary üçin 8 aýakly gönüburçly plastmassa bukulýan stol ýokary hilli HDPE bilen üpjün edýär.Dünýädäki müşderilerimiz üçin göçme we amatly dynç alyş mebellerini dizaýn etmek we ýasamak üçin özümizi bagyşlaýarys.Bu önümler Amerikan we Europeanewropa bazarynda gaty meşhurdyr we önümleri has köp adam üçin beýleki bazarlara goşmak isleýäris.

 • 6 aýakly işjeňlik Mesas Plegables Stol plastmassa eplenýän stollar Çärä lomaý

  6 aýakly işjeňlik Mesas Plegables Stol plastmassa eplenýän stollar Çärä lomaý

  “BenBest” 6 aýak gönüburçly plastmassa bukulýan stol foot 6 aýak gönüburçly plastmassa açylýan / bir panel stoly we has ýokary hilli 6 fut 183 sm gönüburçly plastmassa bukulýan stol HDPE çäreler dabarasy üçin niýetlenendir.Ajaýyp görnüşi dizaýn etmek we ýokary hilli bolmak üçin önümiň jikme-jikliklerine üns bermek üçin özümizi bagyşlaýarys.Stoluň ýokarsy we aýaklary üçin arassa ak reňk bazardaky esasy görnüşimizdir, müşderilerimiz tarapyndan düzülen reňkleri hem kabul edýäris.

 • 5 aýak gönüburçly HDPE bukulýan piknik plastik uzyn nahar stoly

  5 aýak gönüburçly HDPE bukulýan piknik plastik uzyn nahar stoly

  “BenBest” banket we kemping çäreleri üçin 5 aýakly gönüburçly plastmassa bukulýan stol ýokary hilli HDPE bilen üpjün edýär.Müşderilerimize ulanmaga gowy duýgy bermek üçin göçme we amatly bukulýan stollary we oturgyçlary dizaýn etmäge we ýasamaga goşant goşýarys.Bu önümler Amerikan we Europeanewropa bazarynda gaty meşhur, önümleri has köp adam we halkara derejesine çykmak üçin beýleki bazarlara goşant goşmak isleýäris.

 • 4 Aýak sazlanylýan beýiklik okuwçylary açyk meýdanda piknik plastik buklama stoly

  4 Aýak sazlanylýan beýiklik okuwçylary açyk meýdanda piknik plastik buklama stoly

  “BenBest” 4 fut dürli beýiklik derejelerini sazlap bolýan plastmassa buklama we bir bölek panel stollary bilen üpjün edýär.4 dürli beýiklik bar: 74 sm, 70 sm, 66 sm we 50 sm.Ulanyjylar beýikligi dürli gurşawa we ulanyjylara görä özbaşdak düzedip bilerler.50 sm beýiklik çagalaryň otagda okamagy üçin amatly, 74 sm beýiklik ulular üçin daşarda piknik ýa-da aşhanada agşamlyk edinmek üçin amatly.Her kimiň boş ýerinden lezzet almagy we rahat bolmagy üçin amatly bukulýan mebelleri bermegi ýüregimize düwdük.

 • 6 fut 183 sm Toý toýy nahar saçagy tegelek stollar kärendesi 72Inch

  6 fut 183 sm Toý toýy nahar saçagy tegelek stollar kärendesi 72Inch

  “BenBest” 6 fut diametri 183 sm tegelek plastmassa bukulýan stol diameter we diametri 165 sm tegelek eplenýän stol HDPE çäreler dabarasy üçin çäreler.Ajaýyp görnüşi dizaýn etmek we ýokary hilli bolmak üçin önümiň jikme-jikliklerine üns bermek üçin özümizi bagyşlaýarys.Stoluň ýokarsy we aýaklary üçin arassa ak reňk bazardaky esasy görnüşimizdir, müşderilerimiz tarapyndan düzülen reňkleri hem kabul edýäris.

 • 5 aýak 152 sm göçme açyk piknik plastik tegelek buklama stollary

  5 aýak 152 sm göçme açyk piknik plastik tegelek buklama stollary

  “BenBest”, açyk piknik düşelgesi ýa-da otagda banket çäreleri üçin 5 fut diametri 152 sm tegelek plastmassa bukulýan stol HDPE bilen üpjün edýär.Örän mebel öndürmek üçin has ýokary hilli bolmak üçin her önümiň jikme-jikliklerine üns berýäris.Stoluň ýokarsy we aýaklary üçin çal ak reňk bazardaky esasy görnüşimizdir, müşderilerimiz tarapyndan düzülen reňkleri hem kabul edýäris.

 • 135 sm açyk meýdanda 53 inç diametri HDPE Restoran üçin plastmassa tegelek buklama stollary

  135 sm açyk meýdanda 53 inç diametri HDPE Restoran üçin plastmassa tegelek buklama stollary

  “BenBest” 53 dýuým diametri 135 sm tegelek plastmassa bukulýan stol we açyk piknik düşelgesi ýa-da restoran naharynda 4ft 122 sm HDPE üpjün edýär.Müşderilerimize ulanmaga gowy duýgy bermek üçin göçme we amatly bukulýan stollary we oturgyçlary dizaýn etmäge we ýasamaga goşant goşýarys.Bu önümler Amerikan we Europeanewropa bazarynda gaty meşhur, önümleri has köp adam we halkara derejesine çykmak üçin beýleki bazarlara goşant goşmak isleýäris.

 • Tegelek bukulýan stol çyzgysyny götermek üçin 2.63ft we 2ft kiçi amatly

  Tegelek bukulýan stol çyzgysyny götermek üçin 2.63ft we 2ft kiçi amatly

  “BenBest”, goşmaça stoluň üstki meýdany, diametri 80 sm we 60 sm bolup, senetçilik, taslamalarda işlemek ýa-da güýmenmek üçin ajaýyp ýer döredip biler.Bu tegelek çyzyk beýikligi 1-3 ululara çenli oturgyçlar we aňsat daşamak we saklamak üçin aýaklary eplenýär, 1,5 ″ galyňlykdaky ak stoluň üstünde suw geçirmeýän, täsir we tegmile çydamly ýokarky - gulplanmaýan bar beýikligi çal poroşok örtülen haç aýaklary - gorag poly gapak.Oturylyşyklar, söwda sergileri, ofisler, senetçilik otaglary we synp otaglary üçin amatly warianty 220 litr.

 • 34inç bukulýan kartoçka stoly, piknik, enigma üçin agyr ýükli peýdaly oýun stoly

  34inç bukulýan kartoçka stoly, piknik, enigma üçin agyr ýükli peýdaly oýun stoly

  “BenBest” ýönekeý 34inch eplenýän kwadrat oýun stoly we çagalar we ulular üçin amatly beýikligi sazlap bolýan bukulýan kartoçka stoly bilen üpjün edýär.
  Eplemek we açmak we götermek aňsat.Boýy sazlap bolýan tablisa iki belentlikde bar: 16 ″ we 29 ″.Aýrylmaýan aýak gapaklary pollaryňyzy dyrnaklardan gorap biler.

  Stoluň ýokarsy meneklere çydamly we arassalamak aňsat.Eplenenden soň ýer tutmaýar, islendik dar ýere ýerleşdirip bilersiňiz.Durnuklylyk üçin güýçli polat aýaklary we poroşok bilen örtülen polat çarçuwasy.

123Indiki>>> Sahypa 1/3