Maslahat beriň

Tanaýyş we maslahat

biz hakda

Tanaýyş we maslahat

“Yuyao Benjia” dynç alyş önümleri zawody (BENBEST) 2014-nji ýylda Hytaýyň Zhejiang şäheriniň uyauaýo şäherinde döredildi.Birnäçe ýyllap üznüksiz ösüşden soň, kärhana bukulýan stol we oturgyç önümçilik kärhanalarynyň mowzugy hökmünde dizaýn, ösüş, önümçilik, satuw ýygyndysyna öwrüldi, önümler içerki we daşary ýurtly müşderileriň öwgüsine öwrüldi.

Aýratynlyklar

Gözel jaýyňyza

habarlar

Has köp bilmek üçin alyp gidiň