නිර්දේශ කරන්න

පිළිගැනීම සහ නිර්දේශය

අපි ගැන

පිළිගැනීම සහ නිර්දේශය

Yuyao Benjia Leisure Products Factory (BENBEST) 2014 දී චීනයේ Zhejiang හි Yuyao හි පිහිටුවන ලදී.වසර ගණනාවක අඛණ්ඩ සංවර්ධනයකින් පසු, සමාගම වෘත්තීය නැමීමේ මේස සහ පුටු නිෂ්පාදන ව්‍යවසායන් යන මාතෘකාව ලෙස නිර්මාණ, සංවර්ධනය, නිෂ්පාදනය, විකුණුම් එකතුවක් බවට පත්ව ඇත, නිෂ්පාදන දේශීය හා විදේශීය පාරිභෝගිකයින්ගේ ප්‍රශංසාවට ලක් විය.

විශේෂාංගගත නිෂ්පාදන

ඔබේ සුන්දර නිවසට

පුවත්

වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට ඔබව රැගෙන යන්න